• Мрежови технологии в бизнеса; www, уеб-дизайн; Програмиране в уеб - скриптове от старана на клиента и от страна на сървъра; HTML/CSS, JavaScript/VBScript, ASP.NET/PHP; WYSWYG редактори за уеб съдържание.