Електромагнитна индукция

входящ тест | заключителен тест |
Опит на Оерстед | Опит на Фарадей | Опитна постановка 1 | Постановка 2 | Постановка 3 |
Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
Правило на свитите пръсти на дясната ръка | Правило на изпънатите пръсти на дясната ръка | Майкъл Фарадей |

Правило на свитите пръсти на дясната ръка

Правилото на свитите пръсти на дясната ръка служи за определяне на посоката на силовите линии на магнитно поле около проводник с ток.

Ако мислено обхванем с дясната ръка проводника, така че палецът да сочи посоката на тока, свитите пръсти показват посоката на силовите линии.

 

 

 

 

За нас | Лицензно споразумение | Контакти | ©2005 ПГИ, Йовка Христова, Христо Георгиев

Design: Bears'Creations/ Hristo Georgiev