Електромагнитна индукция

входящ тест | заключителен тест |
Опит на Оерстед | Опит на Фарадей | Опитна постановка 1 | Постановка 2 | Постановка 3 |
Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
Правило на свитите пръсти на дясната ръка | Правило на изпънатите пръсти на дясната ръка | Майкъл Фарадей |

Правило на изпънатите пръсти на дясната ръка

Правилото на изпънатите пръсти на дясната ръка служи за определяне на посоката на магнитната сила.

Ако поставим дясната ръка така, че палецът да сочи посоката на тока, изпънатите пръсти да сочат посоката на силовите линии, то посоката на магнитната сила F е перпендикулярна на дланта и насочена навън.

 

 

 

 

За нас | Лицензно споразумение | Контакти | ©2005 ПГИ, Йовка Христова, Христо Георгиев

Design: Bears'Creations/ Hristo Georgiev